Türkiye İstatistik Kurumu’nun tarafından 2018 senesine ait Kütüphane İstatistikleri resmi bir şekilde paylaşıldı. bu istatistiklere bakılacak olursa Denizli ili içerisinde, 26 tane halk kütüphanesi içinde toplam olarak 379.747 tane kitap yer aldığı ifade edildi.

Kent içerisinde yer alan kütüphanelerde toplamda 379.747 tane kitap yer aldığı ve söz konusu bu kitapların 179.162 tanesinin edebiyat ile birlikte retorik, 71.920 tane kitap sosyal bilimler ve 40.988 tane kitabın tarih, coğrafya ve yardımcı disiplinler konusuna sahip kitaplar olduğu ifade edildi.

Halk kütüphaneleri içerisinde yer alan kitaplardan 374.775 tane kitabın Türkçe, 4.807 tane kitabın da öteki dillerde basılmış kitaplar olarak yer aldığı ifade edildi. Öte yandan 1928 tarihindeki Harf devriminden sonra basılmış 157 tane eski harf bulunan Türkçe kitap, 1928 tarihindeki Harf devriminden önce basımı yapılmış 8 tane kitap yer aldığı belirtildi.

Kent içerisinde 2018 senesinde halk kütüphanelerine kayıtlı durumdaki üyelerin sayısı ise 43.252 tane, kullanıcıların sayısı da 345.514 tane olduğu açıklandı. Halk kütüphanelerinin tarafından kullanıcılar için ödünç verilmiş bulunan materyallerin sayıları da 175.335 tane olarak açıklandı.

Denizli ili içerisinde öte yandan 417 tane örgün ve yaygın durumdaki eğitim kurumuna ait kütüphanelerin 265 tanesi de resmi okullar içerisinde, 79 tanesinin ise özel okullar ile birlikte 73 tanesinin de özel kurslarda yer alan kütüphaneler olduğu belirtildi.