Denizli ilinde yer alan Babadağ ilçesi içerisinde sokakları fazlasıyla dar olduğundan dolayı çöp kamyonlarının girememekte olduğu 5 tane mahallede bulunan çöpler belediyenin kadrolu bir durumdaki ”Beyaz” adına sahip katırla toplanmakta. Haftanın altı günü boyunca çöpler Beyaz’ın 5 km civarınaki bir yürüyüşüyle toplanmakta. Beyaz söz konusu bu mahalleleri adı gibi bembeyaz yapabilmek amacıyla günde 8 saat boyunca çalışmaktayken, inat edip gitmemiş olduğu zamanlarda da devreye çeker ile birlikte leblebi girmiş oluyor.

Yemi ile birlikte bakımla alakalı ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmakta olan ve belediyeye ait kadrolu katırı olarak tanınan Beyaz ilçede yer alan çöpleri de yaklaşık olarak 12 seneden beri toplamaya devam ediyor. Sokaklarının kamyon ile birlikte traktör veyahut her hangi farklı bir tane motorlu arabanın geçmesine uygun olmadığı bilinen 5 tane mahallenin çöpü ise yaklaşık olarak 25 seneden beri bu yöntemle toplanmaya devam ediliyor. Beyaz’a bakan ve aynı zamanda temizlik işleri içerisinde görevli durumda bulunan Adem Nazlı, çöp toplamayla alakalı işe normal mesai saati olarak işe başladıkları 08:00’de başlamış olduklarına vurgu yaptı. 44 yaşında bulunan temizlik görevlilerinden Adem Nazlı ile birlikte Beyaz’ı görmüş olan mahallenin sakinleri ise çöplerini hızlı bir şekilde dışarıya çıkartmakta.