Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal yaşamlarını çok daha fazla zenginleştirip, verimli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlayabilmek maksadıyla yaşama geçirme kararı aldığı ”Genç Denizli” isimli özel proje, onuncu yaşına girmiş bir durumda. Örnek proje sayesinde büyükşehir belediyesi on sene içerisinde on binlerce gence da ulaşmayı başarmış oldu.

Manevi ve milli durumdaki değerlerine tamamen bağlı bir durumda, bilimin yanı sıra spor ve sanatla uğraşmakta olan, araştırmanın yanı sıra sorgulayan ve üretmekte olan bir gençlik amacıyla çok büyük bir çaba harcamış bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2009 senesinde Genç Denizli isimli projeyi hayata geçirmişti. Genç nesli kötü bir durumdaki alışkanlıklardan uzak tutup onları mevcut bir durumdaki sosyal faaliyetlerin yanı sıra kulüplere yönlendirebilmek, yaşamlarını sürdürmekte oldukları kentin tarihinini yanı sıra doğal güzelliklerini keşfedebilmelerini sağlamak ve Denizli ilinin bir vatandaşlı olmalarının bilincine vardırmak maksadıyla faaliyetlerine başlamış bulunan Genç Denizli isimli önemli proje kısa zamanda binlerce sayıdaki gence ulaşmayı başardı. Bunun dahilinde ise Büyükşehir Belediyesinin restorasyonunu yapmış olduğu tarihi bir durumdaki Merzeci Un Fabrikası içerisinde hizmet vermeye devam eden Genç Denizli projesiyle gençlerin ilgi duymuş olduğu farklı kulüpler de kurulmuş oldu.