TÜİK tarafından paylaşılan rapora bakılırsa Denizli ili içerisinde 2018 senesinin Haziran ayı içinde toplamdaki araç sayısı 402.242 taneyken, 2019 senesinin Haziran ayına gelindiğinde bu oran %1,4 seviyesinde bir artış gösterip 407.784 taneye kadar ulaşmış oldu. Kent içerisindeki otomobillerin sayısı 2019 senesinin Haziran ayı içinde aha önceki senenin aynı ayına bakıldığı zaman %0,7 oranındaki bir artışla 196.242 taneye kadar ulaştı. Denizli ilinde yer alan araçların çeşitlerine göre dağılımı incelendiği zaman 196.242 tane otomobil, 3.989 tane otobüs, 7.064 tane minibüs, 12.063 tane kamyon, 64.394 tane kamyonet, 51.897 tane traktör, 71.256 tane motosiklet ve 879 tane özel maksatlı araç yer aldığı ifade edildi.

Kent içerisinde oransal açıdan bakıldığında en çok artış %2,6 oranıyla kamyonette gerçekleşmiş durumdayken, adet bazından da en çok artışın 1.661 taneyle kamyonette gerçekleşmiş olduğu görüldü.

2019 senesinin Haziran ayı içerisinde Denizli ilinde toplamda 9.542 tane taşıtın devir işlemi yapıldı. Taşıt çeşidine bakıldığında devri gerçekleştirilmiş olan araçların içinde birinci sırada 6.669 taneyle birlikte otomobil bulunurken, hemen sonrasında 1.618 taneyle kamyonet, 465 taneyle motosiklet, 368 taneyle traktör, 174 taneyle kamyon, 168 taneyle minibüs, 73 taneyle otobüs ve 7 taneyle de özel amaca sahip araçlar gelmiş durumda.