Dünya üzerindeki en kaliteli tütünlerinin arasında bulunan ve bin bir türlü emek ile yetiştirilmeye devam edilen Ege tütünüyle alakalı ”kırım” işlemleri artık başladı. Artmış olan girdi fiyatlarının yanı sıra iklimsel şartlardan ötürü de beklentisi karşılanmamış olan Denizli asıllı tütün üretimi yapanlar, tütün üretimine alternatif bir şekilde ürün aramaya başladı.

Ege Bölgesi içerisinde en fazla tütün yetiştirilmesi yapılan yerlerinden İç Ege bölgesinde yetiştirilen tütünlerin hasat işlemlerine başlanmış bir durumda. ”Kırım” şeklinde isimlendirilmiş olan bu tütünlerin toplanma işlemi konusunda üretim yapanlar, tütünlerin dalları üzerinden toplanarak kurutulmasına kadarki süre içerisinde adeta bin bir emek vermeye devam ediyor. Dünya üzerindeki en kaliteli tütünlerinin arasında kendisine yer bulmayı başaran ve kalitesinden dolayı çok yoğun bir şekilde talep görmeye devam eden Ege tütünü, son seneler içerisinde iklim şartlarından dolayı olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam ediyor. Artış gösteren sıcaklıklardan ötürü sulanmak mecburiyetinde kalmakta bulunan tütünlerin kalitesinin yanı sıra ve verimi konusunda da sulamanın hemen sonrasında çok ciddi bir açıda düşüş yaşanmakta. Son seneler içerisinde iklimsel durumdaki şartların yanı sıra artış gösteren girdi fiyatlarından ötürü beklentisi bir türlü karşılanmamakta bulunan tütün üretenler tütüne alternatif bir ürün arayışına başladı arıyor. Geçmiş olduğumuz sene kilogram fiyatı 21 Türk Lirası tutarında satılmakta bulunan tütünün bu sene içerisinde de 24 Türk Lirası tutarından satılması konusunda bir beklenti var.