Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılmış olan ”Ölüm İstatistikleri”nin verilerine bakılır ise, 2018 senesi içerisinde Denizli ilinde 6.189 kişi yaşamını yitirdi.

2018 senesi içerisinde kentte yaşamını yitirenlerin sayısı daha önceki seneye bakıldığında %4,80 oranında azalıp 6.189 kişi oldu. Denizli ili içerisinde 2018 senesinde yaşamını yitirenlerin 3.338 kişilik kısmı erkek ve 2.851 kişilik kısmı ise kadınlardan oluşmuş durumda.

Kent içerisinde 2018 senesinde yaşamını yitirenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiği zaman, toplamdaki ölümlerin %54,8’lik bir kısmı yani 3.393 kişiden oluşan bölümü 75 yaşında ve daha üstündeki yaş grubunda gerçekleşmiş oldu. En az ölümler de 8 kişiyle 5 ila 9 yaş grubu içerisinde gerçekleşmiş oldu.

Belirli 1 sene içerisinde her 1.000 tane nüfus başına düşmekte olan ölüm sayısını ifade etmekte bulunan kaba ölüm hızı da Denizli ili içerisinde 2018 senesinde binde 6,0 seviyesinde oldu. Bu değer ile birlikte Denizli ili kaba ölüm hızı içinde Türkiye’nin tamamında Sakarya iliyle beraber 43. sıra içerisinde yer almış oldu.