Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, çevresel problemlerin ilk sırasında gelmekte olan iklim değişikliğine karşı 2 sene önce başlatmış olduğu ”İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver” ismine sahip proje bitirildi. Bitirilmiş olan iklim eylem planıyla birlikte 2030 senesinden itibaren Denizli ili içerisindeki sera gazı salımları konusunda %21 oranına bir azaltım hedeflenmekte.

İklim değişikliğiyle alakalı olarak gelecek senelerle ilgili stratejiler planlamasının yanı sıra tedbirlerinde alınabilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekte bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık olarak 2 sene öncesinde Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafından finanse edilmiş olan, Çevre ve de Şehircilik Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde yer alan ”Türkiye içerisinde İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilebilmesi Hibe Programı”nın dahilinde başlatmış olduğu ”İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi” ismine sahip proje bitirildi.

Anemon Otel içerisinde gerçekleştirilen Denizli İklim Değişikliğinin Eylem Planının Tanıtımı ve de Proje Kapanış Programına Büyükşehir Belediyesinin Meclis Başkanvekili görevinde bulunan Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı görevinde bulunan Ali Aydın, DESKİ’nin Genel Müdürü görevinde bulunan Profesör Doktor Mahmud Güngör, Dışişleri Bakanlığının Avrupa Birliği Başkanlığında Uzman görevindeki Ceyhan Çiçek, Gazetecilerden Güven İslamoğlu, Bölgesel Çevre Merkezinin Türkiye Direktörü görevinde bulunan Rıfat Ünal Sayman, yurt içiyle birlikte yurtdışından çok fazla sayıda konuşmacıyla beraber davetli de katılım gerçekleştirdi.