Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 senesine ait İstatistiklerle Aile verileri paylaşıldı. Buna bakılır ise, Denizli ili içerisinde ortalama hanehalkının 3 kişiden oluşmakta bulunduğu belirtildi.

2018 senesi içerisinde Denizli ilinde ortalama bir hanehalkının büyüklüğü 3 kişi şeklinde gerçekleşmiş oldu. Denizli ili içerisinde tek bir kişilik hanehalkının oranı 2017 senesinde %17,5 oranındayken 2018 senesi içerisinde de %18,1’e kadar yükselmiş oldu. Denizli ili içerisinde yer alan 329.679 tane hanehalkı, tiplerine göre detaylı bir şekilde incelendiği zaman, tek kişilik hanehalklarının sayısı 59.729 tane, tek bir çekirdek aileden oluşmakta bulunan hanehalkının sayısı 221.670 tane, en az 1 çekirdek aile ile birlikte öteki kişilerden oluşmakta bulunan hanehalkının sayısı da 42.138 tane olarak ve çekirdek aile bulunmayan 1’den çok kişiden oluşmakta bulunan hanehalkının sayısı ise 6 142 kişi şeklinde gerçekleşmiş durumda.

Denizli ili içerisinde çekirdek aileler çeşitlerine göre incelendiği zaman, yalnızca eşlerden oluşmakta bulunan çekirdek aile sayısı 59.549 tane, eş ve de çocuklardan oluşmakta bulunan çekirdek ailenin sayısı da 133.862 tane, sadece ebeveyn ve de çocuklardan oluşmakta bulunan çekirdek ailelerin sayısı ise 28.259 tane şeklinde gerçekleşti.

2018 senesi içerisinde Denizli ilinde mevcut durumdaki koruyucu ailelerin sayısı 126 tane olurken bu ailelerin yanında yer alan çocuk sayısı da 157 tane olarak gerçekleşmiş oldu.