Denizli Ticaret Odası (DTO)’nın bünyesi içerisinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ile Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın Temsilcilik Ofisi açıldı. Ofisle birlikte, DTO üyeleri ilk sırada olmak üzre bütün KOBİ’ler, kısa zaman içinde ve basit bir şekilde, KOSGEB destekleriyle alakalı olarak istemekte oldukları bilgiye ulaşabilmekte.

Denizli Ticaret Odası ise Kredi Garanti Fonu (KGF) ile birlikte İhracat Destek Ofisi’nden hemen sonra KOSGEB Temsilcilik Ofisi’ni de oluşturmuş bir halde. DTO’nun Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunan Uğur Erdoğan, KOSGEB destek ile hizmetleriyle alakalı olarak sürekli işletmelere rehberlik etmekte olduklarını da ifade ederek; ”KOSGEB Denizli Müdürlüğümüzle sağlamış olduğumuz iş birliği sonrasında, odamız içerisinde KOSGEB Temsilcilik Ofisini açmış olduk. Ofisimiz ise, KOSGEB ile alakalı olarak duyurulması ve tanıtılması gerekli çalışmalar yürütmekle kalmayarak, destek süreçlerine yönelik olarak bilgilendirmeler de yapmakta. İstenmesi durumunda, KOBİ beyannamesinin onay durumunun yanı sıra güncelliğine yönelik olarak sorgulama yaparak, destek programlarına yönelik olarak başvuru ve de taahhütname kayıtlarının kontrolünü sağlamış oluyor. İşletmelerimize ise, aynı zaman içerisinde KOSGEB ödemeleriyle alakalı olarakta bilgi vermekte. Kısaca söylemek gerekirse, KOSGEB tarafından sağlanmakta olan bütün destek ve başvuru süreçleriyle alakalı olarak, bundan sonra farklı bir yere gitmeye gerek kalmadan Denizli Ticaret Odası içerisinden bilgi alınabiliyor olacak.” ifadelerine yer verdi.