Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli ili içerisinde küresel durumdaki iklim değişikliğinin etkileriyle beraber bu etkilerin sebep olacağı bir takım olumsuzlukların azaltılabilmesi ve bunlara uyum hedefi ile başlatmış olduğu ”İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver” isimli proje dahilinde Denizli İklim Değişikliğinin Eylem Planı ile alakalı taslağı bitirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğü ile birlikte Eylül 2017 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Avrupa Birliği’nin tarafından ortaklaşa bir şekilde finanse edilmekte olan bu projede, yerel durumdaki paydaşların katılımlarıyla beraber çalıştaylar, vatandaşlar ile birlikte öğrencilere yönelik bir takım farkındalık eğitimleri, belediye personellerine yönelik kapasite oluşturma eğitimleri de gerçekleştirilmiş oldu. Haziran ayı içerisinde tamamen hazır durumda bulunacak Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı, Bursa ile birlikte İstanbul ilinin sonrasına Türkiye içerisinde 3. olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Başkanı görevinde bulunan Osman Zolan, iklim değişikliğinin günümüzdeki dünyanın ve dolayısı ile birlikte insanlığın karşılaşmış olduğu en büyük çevresel problemlerden bir tanesi olduğuna da dikkatleri çekmiş oldu. İklim değişikliğiyle ilgili olarak yıkıcı etkilerin yalnızca ekolojik yaşamı etkilemekle kalmamış olduğunu, aynı zaman içerisinde ekonomi ile birlikte sanayi, enerji ve sosyal yaşamı da direkt olarak etkilediğini vurgulamakta olan Başkan görevindeki Osman Zolan sonrasında ise; ”2 senelik bir süreci kapsamakta olan çalışma sonrasında Denizli İklim Değişikliğinin Eylem Planımızın taslağı tamamen hazır bir durumda. İnşallah haziran ayı içerisinde de komple bitmiş olacak. Büyükşehir Belediyelerinin arasında Türkiye içerisinde 3. olarak öne çıkacak bu planla beraber geleceğimize çok daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmeyi istemekteyiz. Küresel ısınmaya bağlı bir şekilde bütün dünyanın ortak bir problemi durumuna gelmiş olan iklim değişikliğine karşı bütün herkesi de duyarlı olmaya davet etmekteyim” ifadelerine yer verdi.